Now showing items 1-1 of 1

  • Upevnění sedadel v elektrických trakčních jednotkách 

   Author: David Eliáš; Supervisor: Kolář Josef; Opponent: Prell Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-26)
   Cílem této bakalářské práce je navrhnout konzolu pro upevnění sedadel do moderních elektrických trakčních jednotek.