Now showing items 1-1 of 1

  • Systémy natáčení náprav kolejových vozidel 

   Author: Jiří Štolba; Supervisor: Kalivoda Jan; Opponent: Vrba Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-25)
   Práce se zabývá systémy natáčení náprav v pojezdech kolejových vozidel. V první části práce je vytvořena rešerše využívaných systémů natáčení v konkrétních podvozcích. Druhá část práce je věnována návrhu mechanismu pro ...