Now showing items 1-1 of 1

  • Zvyšování výkonu spalovacích motorů laděním potrubních systémů 

   Author: Jan Vondráček; Supervisor: Macek Jan; Opponent: Doleček Vít
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-19)
   Bakalářská práce se zabývá možným zvýšením výkonu atmosférického spalovacího motoru BMW M20B20 pomocí změn potrubních systémů motoru. V první části se práce věnuje laděným potrubním systémům společně s vlivem časování ...