Now showing items 1-20 of 235

  • Procesní charakteristiky statických směšovačů pro míchání v potrubí s turbulentním prouděním 

   Author: Bojas Jiří; Supervisor: Jirout Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Velkoobjemová míchací zařízení - poloprovozní míchací zařízení s bočními míchadly 

   Author: Setnička Antonín; Supervisor: Jirout Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Procesní charakteristiky hydrodynamicky optimalizovaných axiálních míchadel 

   Author: Maršík Jakub; Supervisor: Jirout Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Návrh komorové sušárny pro sušení upečených sucharů 

   Author: Holák Tomáš; Supervisor: Hoffman Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Procesní charakteristiky míchadel pro smaltované aparáty 

   Author: Krejčová Pavla; Supervisor: Jirout Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Kontinuální termicko-expanzní hydrolyzér 

   Author: Bělohlav Vojtěch; Supervisor: Jirout Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Spalinový výměník tepla 

   Author: Věříšová Marcela; Supervisor: Dostál Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • CFD analýza turbodmychadla 

   Author: Kořán Miroslav; Supervisor: Skočilas Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Hydrodynamika a přenos tepla v probublávané vrstvě 

   Author: Žižka Martin; Supervisor: Šulc Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Zařízení v technologii výroby biopaliv 

   Author: Matoušek Petr; Supervisor: Jirout Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Tlakovzdušná akumulační elektrárna 

   Author: Mandík Jaroslav; Supervisor: Šulc Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Optimalizace stroje na výrobu papíru 

   Author: Šimral Jan; Supervisor: Hoffman Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Fotobioreaktory pro kultivaci řas 

   Author: Hanák Jaroslav; Supervisor: Petera Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Reologie škrobové suspenze 

   Author: Potočiar Ondřej; Supervisor: Skočilas Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Návrh tepelného čerpadla pro průmyslové účely (využití odpadního tepla k zahušťování mléka) 

   Author: Fernando Alexander; Supervisor: Hoffman Pavel; Opponent: Pěnička Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-24)
  • Čištění odpadních vod pomocí Fentonovy reakce 

   Author: Braun Vlastimil; Supervisor: Šulc Radek; Opponent: Hoffman Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-25)
  • Sušení sloučeniny chloridu vápenatého a silikagelu 

   Author: Běťák Jan; Supervisor: Hoffman Pavel; Opponent: Skočilas Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-01-09)
   Tato práce mapuje současné trendy v systémech akumulace tepla pro vytápění obytných budov. Zaměřuje se na řešení sezónní akumulace tepla na bázi adsorpce vodní páry do pevných materiálů a dále se hlouběji zabývá letním ...
  • Návrh cyklonových odlučovačů prachu z procesního vzduchu v Lovochemii 

   Author: Šantín Jiří; Supervisor: Hoffman Pavel; Opponent: Malý Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-02-10)
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem a umístěním cyklonových odlučovačů na provoze LAVIII společnosti Lovochemie a.s. Úvodní část mapuje problematiku výroby NH4NO3 s CaCO3 nebo MgCO3. Dále se zabývá analýzou stávajícího ...
  • Simulace fotobioreaktoru pro kultivaci řas 

   Author: Lubeník Jan; Supervisor: Petera Karel; Opponent: Papáček Štěpán
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-02-10)
   Diplomová práce se zabývá simulací Couette-Taylorova fotobioreaktoru pro kultivaci řas. Obsahuje rešerši potřebnou pro řešení této problematiky. Cílem diplomové práce bylo vytvoření modelu proudění v programu ANSYS CFD, ...
  • Návrh modelové varny mikropivovaru 

   Author: Seghman Petr; Supervisor: Štancl Jaromír; Opponent: Hoffman Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-11)
   Hlavním účelem této práce je seznámení s problematikou vaření piva s důrazem na vystírání, rmutování, scezování a chmelovar a následný návrh koncepce modelové varny mikropivovaru pro Ústav procesní a zpracovatelské techniky ...