Now showing items 1-20 of 102

  • Přínosy nezasklených solárních kolektorů 

   Author: Nekula Jiří; Supervisor: Matuška Tomáš; Opponent: Němec Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
   Práce se zabývá nezasklenými solárními kolektory a mo?nosti jejich vyu?ití pro oh?ev bazénové vody a p?ípravu teplé vody. Pro nezasklené solární kolektory byl v práci vytvo?en a popsán matematický model na základ? fyzikálních, ...
  • Studie vytápění dvoupodlažního rodinného domu 

   Author: Malec Stanislav; Supervisor: Bašta Jiří; Opponent: Zejda Lubomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Větrání a klimatizace administrativního celku 

   Author: Neuhort David; Supervisor: Schwarzer Jan; Opponent: Zmrhal Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Studie vlivu kotelny na imisní situaci 

   Author: Kosová Ivana; Supervisor: Vybíral Pavel; Opponent: Hemerka Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Noční chlazení obchodního centra Chodov 

   Author: Novák Stanislav; Supervisor: Lain Miloš; Opponent: Suchánek Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Určení ročních nákladů energií 

   Author: Kmoch Josef; Supervisor: Schwarzer Jan; Opponent: Tóth Luděk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Návrh pasivního domu 

   Author: Kuskuličová Ivana; Supervisor: Schwarzer Jan; Opponent: Matuška Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Vytápění vily 

   Author: Kukla David; Supervisor: Vavřička Roman; Opponent: Pospíšil Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Výkonové parametry zařízení pro větrání obytných budov 

   Author: Janák Jakub; Supervisor: Zmrhal Vladimír; Opponent: Schwarzer Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Zimní chlazení obchodního centra Chodov 

   Author: Karnas Daniel; Supervisor: Lain Miloš; Opponent: Mareš Luděk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Klimatizace administrativní budovy 

   Author: Brož Jiří; Supervisor: Zmrhal Vladimír; Opponent: Brejcha Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Variantní vytápění rodinného domu 

   Author: Horník Martin; Supervisor: Vavřička Roman; Opponent: Eisner Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Ověření funkce čističky vzduchu 

   Author: Bačkovská Jana; Supervisor: Vybíral Pavel; Opponent: Hruška Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Chlazení administrativní budovy 

   Author: Hájek Petr; Supervisor: Lain Miloš; Opponent: Vít Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Vytápění vily 

   Author: Homolka Tomáš; Supervisor: Vavřička Roman; Opponent: Heis Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Vytápění vily 

   Author: Ignatyev Marat; Supervisor: Vavřička Roman; Opponent: Heis Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Chlazení experimentální místnosti kapilárními rohožemi 

   Author: Soldát Tomáš; Supervisor: Barták Martin; Opponent: Zmrhal Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Spotřeba chlazení administrativní budovy 

   Author: Slavík Marek; Supervisor: Lain Miloš; Opponent: Hvížďala Jindřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Variantní vytápění rodinného domu 

   Author: Simakova Ekaterina; Supervisor: Vavřička Roman; Opponent: Pospíšil Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Tvorba výpočetní pomůcky pro vytápění 

   Author: Víša Jan; Supervisor: Hojer Ondřej; Opponent: Zmrhal Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)