Now showing items 21-40 of 123

  • Radiační chlazení nezasklenými kolektory 

   Author: Szturc Filip; Supervisor: Matuška Tomáš; Opponent: Lain Miloš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Jednotkový odsavač dřevního odpadu 

   Author: Prchal Pavel; Supervisor: Hemerka Jiří; Opponent: Vybíral Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Studie vytápění bytového domu 

   Author: Yon Chol Min; Supervisor: Bašta Jiří; Opponent: Šerks Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Historický vývoj a vlastnosti otopných těles 

   Author: Liška Pavel; Supervisor: Bašta Jiří; Opponent: Heis Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Využití termovize v technice prostředí 

   Author: Zajíček Pavel; Supervisor: Vavřička Roman; Opponent: Kučera Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Znečištění ovzduší v ČR 

   Author: Marek Filip; Supervisor: Hemerka Jiří; Opponent: Vybíral Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Klimatizace administrativní budovy 

   Author: Makal Tomáš; Supervisor: Lain Miloš; Opponent: Schwarzer Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Zdroje chladu pro klimatizaci 

   Author: Honz Ronald; Supervisor: Lain Miloš; Opponent: Hvížďala Jindřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Výkonové parametry kompresorových chladicích zařízení 

   Author: Vilímec Petr; Supervisor: Zmrhal Vladimír; Opponent: Lain Miloš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-24)
  • Optimalizace prvků vzduchotechniky 

   Author: Šnábl Jan; Supervisor: Kučera Miroslav; Opponent: Nový Richard
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-24)
  • Studie vytápění rodinného domu 

   Author: Dbalý Libor; Supervisor: Bašta Jiří; Opponent: Boháč Jindřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-24)
  • Výpočetní postupy pro stanovení střední radiační teploty 

   Author: Lohr Martin; Supervisor: Zmrhal Vladimír; Opponent: Hojer Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-06-27)
   Tato bakalářská práce se zabývá analýzou výpočetních postupů pro stanovení střední radiační teploty. Zaměřuje se na výpočet poměrů osálání v místnosti a porovnává jednotlivé metody výpočtů, včetně návrhu vlastního analytického ...
  • Stanovení součinitele pohltivosti stěn 

   Author: Mustafina Elena; Supervisor: Kučera Miroslav; Opponent: Mareš Ludek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-06-27)
   Výsledkem této práce má být stanovení středního součinitele pohltivosti stěn v určité laboratoři. Zvolená byla akustická laboratoř Ústavu techniky prostředí ČVUT. V kapitole ZVUK A HLUK jsou rozepsány základní pojmy ...
  • Optimalizace prvků vzduchotechniky 

   Author: Šnábl Jan; Supervisor: Kučera Miroslav; Opponent: Nový Richard
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-08-26)
  • Studie vytápění dvoupodlažního rodinného domu 

   Author: Čermák Martin; Supervisor: Bašta Jiří; Opponent: Boháč Jindřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-12-17)
   Bakalářská práce se zabývá studií respektive návrhem vytápění dvoupodlažního rodinného domu. Dům se stává ze dvou bytových jednotek. Řešení vychází z konstrukčních a dispozičních řešení objektu a platných norem. Navržena ...
  • Klimatizace sportovní haly 

   Author: Likhonina Olga; Supervisor: Hojer Ondřej; Opponent: Tóth Luděk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-12-18)
   Bakalářská práce se zabývá návrhem klimatizace sportovní haly pro 110 osob, ze kterých jsou 30 sportovců a 80 diváků. V rámci bakalářské práci je zohledněna i klimatizace ostatních klimatizovaných místnosti. Součástí práce ...
  • Vytápění rodinného domu 

   Author: Bicek Robert; Supervisor: Hojer Ondřej; Opponent: Boháč Jindřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-12-18)
   Náplní této bakalářské práce je vypracování studie vytápění rodinného domu. Jedná se o dvoupodlažní podsklepený dům o rozměrech 9,80 m x 11,15 m. Stavba je přibližně padesát let stará. Navrhnu celkové zateplení budovy, ...
  • Větrání penzionu 

   Author: Akmakanova Assel; Supervisor: Kučera Miroslav; Opponent: Drkal František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-12-18)
   Cílem bakalářské práce je návrh klimatizační zařízení penzionu. Součástí práce je krátký úvod do problematiky bakalářské práce, dispozice objektu, stanovení množství větracího vzduchu, výpočet tepelných ztrát, výpočet ...
  • Provoz klimatizace operačního sálu 

   Author: Tichý Jan; Supervisor: Lain Miloš; Opponent: Tuharský Róbert
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-12-18)
   Tato bakalářská práce se zabývá provozem klimatizace operačních sálů, vyšetřoven a administrativních prostor v poliklinice Budějovická na Praze 4. Práce se nezabývá provozem klimatizace celé polikliniky Budějovická, ale ...
  • Hluk vzduchotechnických trysek 

   Author: Chyba Michal; Supervisor: Kučera Miroslav; Opponent: Nový Richard
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-12-18)
   Zadáním bakalářské práce bylo vypracovat rešerši zaměřenou na aerodynamický hluk trysek užívaných ve vzduchotechnice. V práci jsou popsány jednotlivé způsoby výpočtu akustických vlastností trysek od jednotlivých výrobců, ...