• Historický vývoj a vlastnosti otopných těles 

   Autor: Liška Pavel; Vedoucí práce: Bašta Jiří; Oponent práce: Heis Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Využití termovize v technice prostředí 

   Autor: Zajíček Pavel; Vedoucí práce: Vavřička Roman; Oponent práce: Kučera Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Znečištění ovzduší v ČR 

   Autor: Marek Filip; Vedoucí práce: Hemerka Jiří; Oponent práce: Vybíral Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Klimatizace administrativní budovy 

   Autor: Makal Tomáš; Vedoucí práce: Lain Miloš; Oponent práce: Schwarzer Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Tvorba výpočetní pomůcky pro vytápění 

   Autor: Víša Jan; Vedoucí práce: Hojer Ondřej; Oponent práce: Zmrhal Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Studie vytápění bytového domu 

   Autor: Yon Chol Min; Vedoucí práce: Bašta Jiří; Oponent práce: Šerks Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Klimatizace administrativní budovy 

   Autor: Brož Jiří; Vedoucí práce: Zmrhal Vladimír; Oponent práce: Brejcha Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Ověření funkce čističky vzduchu 

   Autor: Bačkovská Jana; Vedoucí práce: Vybíral Pavel; Oponent práce: Hruška Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Chlazení administrativní budovy 

   Autor: Hájek Petr; Vedoucí práce: Lain Miloš; Oponent práce: Vít Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Vytápění vily 

   Autor: Homolka Tomáš; Vedoucí práce: Vavřička Roman; Oponent práce: Heis Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Výkonové parametry zařízení pro větrání obytných budov 

   Autor: Janák Jakub; Vedoucí práce: Zmrhal Vladimír; Oponent práce: Schwarzer Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Studie vytápění dvoupodlažního rodinného domu 

   Autor: Malec Stanislav; Vedoucí práce: Bašta Jiří; Oponent práce: Zejda Lubomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Studie vlivu kotelny na imisní situaci 

   Autor: Kosová Ivana; Vedoucí práce: Vybíral Pavel; Oponent práce: Hemerka Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Zimní chlazení obchodního centra Chodov 

   Autor: Karnas Daniel; Vedoucí práce: Lain Miloš; Oponent práce: Mareš Luděk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Variantní vytápění rodinného domu 

   Autor: Horník Martin; Vedoucí práce: Vavřička Roman; Oponent práce: Eisner Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Určení ročních nákladů energií 

   Autor: Kmoch Josef; Vedoucí práce: Schwarzer Jan; Oponent práce: Tóth Luděk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Návrh pasivního domu 

   Autor: Kuskuličová Ivana; Vedoucí práce: Schwarzer Jan; Oponent práce: Matuška Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Vytápění vily 

   Autor: Kukla David; Vedoucí práce: Vavřička Roman; Oponent práce: Pospíšil Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Vytápění vily 

   Autor: Ignatyev Marat; Vedoucí práce: Vavřička Roman; Oponent práce: Heis Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Přínosy nezasklených solárních kolektorů 

   Autor: Nekula Jiří; Vedoucí práce: Matuška Tomáš; Oponent práce: Němec Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
   Práce se zabývá nezasklenými solárními kolektory a mo?nosti jejich vyu?ití pro oh?ev bazénové vody a p?ípravu teplé vody. Pro nezasklené solární kolektory byl v práci vytvo?en a popsán matematický model na základ? fyzikálních, ...