Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 1-20 z 195

  • Návrh konstrukce zařízení pro odběr vzorků sypkých materiálů 

   Autor: Jan Dlabač; Vedoucí práce: Cézová Eliška; Oponent práce: Mrázek Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-31)
   V bakalářské práci je uveden postup návrhu vzorkovače obilovin. Jsou uvedeny návrhové a kontrolní výpočty. Byl proveden MKP výpočet pro zjištění napětí v konstrukci a její deformace. Součástí práce je zpracovaný model ...
  • Návrh stojanu míchadla s aplikací pásové brzdy 

   Autor: Jiří Twardzik; Vedoucí práce: Češpíro Zdeněk; Oponent práce: Bečka Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-31)
   Cílem této bakalářské práce je sestrojení návrhu stojanu pro míchadlo malty. Práce obsahuje rešerši na témata míchání maltových směsí, brzd a řemenů. Návrh je podložen návrhovými a pevnostními výpočty.
  • Návrh variátorové převodovky pro motorový skútr 

   Autor: Martin Dvořák; Vedoucí práce: Petr Karel; Oponent práce: Štoček Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-31)
   Rešeršní část práce shrnuje používané typy převodovek. Praktická část se zabývá návrhem variátorové převodovky pro motorový skútr, zahrnující dimenzování a kontrolní výpočty.
  • Návrh konstrukce polohovací sedačky manipulačního vozíku pro hendikepované děti 

   Autor: Andrey Vorobyev; Vedoucí práce: Kanaval Jan; Oponent práce: Cézová Eliška
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-31)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem polohovací části manipulačního invalidního vozíku pro kombinovaně postižené děti. Teoretická část je věnována analýze trhu manipulačních vozíků, problematice pohybové mobility ...
  • Návrh a úprava konstrukce forem pro výrobu monocoque vozu FS.11 

   Autor: Jiří Zelený; Vedoucí práce: Bryksí Stunová Barbora; Oponent práce: Průcha Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-31)
   Cílem této bakalářské práce byl konstrukční návrh a výroba forem pro monocoque vozu FS.11 týmu CTU CarTech. Práce popisuje předchozí konstrukční řešení kompozitových forem pro monocoque v týmu CTU CarTech. Řeší konstrukční, ...
  • Konstrukční návrh pohonu mostového jeřábu 

   Autor: Ladislav Kočár; Vedoucí práce: Křička Jaroslav; Oponent práce: Janda Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-31)
   Tématem bakalářské práce je návrh zdvihového mechanismu mostového jeřábu. Teoretická část práce je věnována rozdělení jeřábů, popisu jednotlivých prvků a základním konstrukčním řešením. V analytické části je proveden samotný ...
  • Návrh dvouosého trhacího zařízení 

   Autor: Jan Brajer; Vedoucí práce: Lopot František; Oponent práce: Vondrasek David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-31)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem konstrukce dvouosého trhacího zařízení. Zařízení je příslušenstvím mikroskopu Lecia Dmi8, s objektivem Leica HC PL APO 20x/0.75 IMM CORR CS2
  • Konstrukce čelního nakladače pro malotraktor 

   Autor: Lukáš Trš; Vedoucí práce: Uhlíř Roman; Oponent práce: Křička Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-31)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem čelního nakladače pro malotraktor. Obsahuje rešerši dostupných variant na trhu. Pro vybrané řešení jsou provedeny návrhové a kontrolní výpočty. Součástí bakalářské práce je sestavný ...
  • Návrh hydraulického dílenského lisu 

   Autor: Ladislav Malina; Vedoucí práce: Štádler Marek; Oponent práce: Hoidekr Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-31)
   Rešerše shrnuje přehled lisů na trhu a rozděluje lisy dle konstrukce. Praktická část se zabývá samostatným návrhem dílenského lisu.
  • Návrh dávkovacího zařízení pro aplikaci dvousložkového lepidla 

   Autor: Eva Jančíková; Vedoucí práce: Štádler Marek; Oponent práce: Havlíček Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-22)
   První část práce se věnuje problematice volby vhodných adhesiv pro lepení plastů a rešerši možných lepidel a dávkovacích zařízení vyskytujících se na trhu. Druhá část se zabývá vlastním návrhem a konstrukcí dávkovacího ...
  • Návrh pohonu příjmové linky pilin 

   Autor: Milan Boštička; Vedoucí práce: Uhlíř Roman; Oponent práce: Štádler Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-22)
   Tato bakalářská práce obsahuje rešerši pohonů dopravníků, na základě rešerše je zvolena vhodná varianta pohonu. Praktická část obsahuje návrhové a kontrolní výpočty vybrané převodovky, řešení připojovacích uzlů této ...
  • Optimalizace konstrukce ostnatoválcového drtiče uhlí 

   Autor: Patrik Novotný; Vedoucí práce: Cézová Eliška; Oponent práce: Kocourek Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-22)
   Bakalářská práce se zabývá navržením optimalizace konstrukce ostnatoválcového drtiče hnědého uhlí. V bakalářské práci byl popsán problém i jeho příčiny a následně navržena vhodná řešení nastalého problému. Ta jsou mezi ...
  • Návrh konstrukce dílenské pásové brusky 

   Autor: Jan Svoboda; Vedoucí práce: Štádler Marek; Oponent práce: Malý Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-22)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem konstrukce dílenské pásové brusky. Obsahuje rešerši shrnující používané typy konstrukcí pásových brusek, popis jednotlivých komponentů a příklady konkrétních prodávaných modelů. ...
  • Návrh kolejového elektromotorického přestavníku 

   Autor: Lukáš Fara; Vedoucí práce: Uhlíř Roman; Oponent práce: Havlíček Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-22)
   Tato bakalářská práce se zabývá rozborem jednotlivých konstrukčních řešení kolejových přestavníku. V dané problematice jsem analyzoval základní technické parametry kolejových přestavníků a rozebral jsem nejpoužívanější ...
  • Návrh lanového navijáku 

   Autor: Petr Půlpán; Vedoucí práce: Uhlíř Roman; Oponent práce: Štoček Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-22)
   Tato bakalářská práce pojednává o přehledu běžně používaných navijácích a o návrhu lanového navijáku pro navíjení nepojízdného automobilu na odtahové vozidlo. Parametry mechanismu jsou maximální hmotnost automobilu a ...
  • Návrh konstrukce svislých vrat 

   Autor: Martin Bauer; Vedoucí práce: Uhlíř Roman; Oponent práce: Češpíro Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-22)
   Tato bakalářská práce se zaměřuje na návrh konstrukce svislých vrat. Na začátku jsou formou rešerše zpracovány možné typy provedení vrat. V druhé části je popsán vlastní koncepční návrh daných vrat.
  • Návrh pohonu svislých vrat 

   Autor: Daniel Németh; Vedoucí práce: Češpíro Zdeněk; Oponent práce: Hoidekr Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-22)
   Rešeršní část práce shrnuje používané varianty vrat. Praktická část se zabývá návrhem převodovky, návrhem vrat a následným spojením převodovky s garážovými vraty.
  • Možnosti aplikace tolerančních základen v automotive 

   Autor: Kamil Tureček; Vedoucí práce: Petr Karel; Oponent práce: Starý František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-21)
   Předmětem této bakalářské práce je analýza možností tolerování v automotive. Práce se zaměřuje na porovnání metod ustavení a tolerování dle norem ISO 5459:2011, respektive ISO 1101:2017 a systému RPS dle normy VW 01055:2017. ...
  • Analýza možnosti elektrifikace pohonů pro nakladač Bobcat SSL 

   Autor: Tomáš Šindel; Vedoucí práce: Starý František; Oponent práce: Slunečko Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-21)
   Tato práce analyzuje možnosti elektrifikace kompaktního smykového nakladače Bobcat S100 SJC. Zabývá se studií její proveditelnosti z hlediska parametrů stávajícího stroje.
  • Návrh nůžkového zvedáku pro zásobování obchodů 

   Autor: Ondřej Pecka; Vedoucí práce: Štoček Ondřej; Oponent práce: Havlíček Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-21)
   Bakalářská práce je zaměřena na návrh nůžkového zvedáku pro zásobovaní obchodů. V teoretické části bakalářské práce je rešerše zaměřená na běžně používá konstrukční řešení nůžkových zvedáků a mechanismů, včetně jejich ...