Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 1-20 z 171

  • Návrh zdvihacího zařízení pro malý rodinný pivovar 

   Autor: Karel Šteker; Vedoucí práce: Kanaval Jan; Oponent práce: Křička Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-27)
   Cílem této bakalářské práce je návrh a realizace nosné konstrukce zdvihacího zařízení pro malý rodinný pivovar v Řevnicích. Ke stěžejním požadavkům zadavatele této bakalářské práce je použití staré spolehlivé jeřábové kočky ...
  • Diagnostika armatur na JE Temelín metodou momentových křivek 

   Autor: Lukáš Novotný; Vedoucí práce: Kanaval Jan; Oponent práce: Kundrlík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-21)
   Předkládaná bakalářská práce vznikla ve spolupráci se společností ČEZ, a.s. za účelem analýzy zahraničních diagnostických trendů s následným návrhem nové metody pro diagnostiku armatur v Jaderné elektrárně Temelín. Teoretická ...
  • Návrh konstrukce zdvihací plošiny 

   Autor: Adam Pelc; Vedoucí práce: Uhlíř Roman; Oponent práce: Křička Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-19)
   Cílem bakalářské práce je navrhnout zdvihací plošinu k ustavení výšky kompletační linky čerpadel. Návrh pohonu a mechanismu zdvihu, včetně návrhových a kontrolních výpočtů dílčích uzlů.
  • Tolerování sestavy vřetene šestiosé jednoúčelové brusky 

   Autor: Maria Kamenskaya; Vedoucí práce: Petr Karel; Oponent práce: Tiefenbach Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-19)
   Náležitě navržená sestava vřetene je důležitou podmínkou pro správný průběh procesu broušení. Cílem této bakalářské práce je revize již existující sestavy vřetene jednoúčelové šestiosé CNC brusky, stanovení problémů, hlavně ...
  • Návrh šikmého pásového dopravníku 

   Autor: Vít Kahoun; Vedoucí práce: Štoček Ondřej; Oponent práce: Štádler Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-19)
   Bakalářská práce se zabývá konstrukčním návrhem šikmého pásového dopravníku pro přepravu kopaného štěrku dle zadaných parametrů. Je zde proveden jeho funkční výpočet dle normy ČSN 26 3102 spolu s ČSN ISO 5048. Bakalářská ...
  • Návrh manipulátoru pro testování listových pružin 

   Autor: Kristina Bittmannová; Vedoucí práce: Havlíček Martin; Oponent práce: Ukašíková Milada
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-19)
   Tato bakalářská práce obsahuje konstrukční návrh manipulátoru k lince na speciální kompozitové listové pružiny firmy Mubea. Úvod práce se zaměřuje na rešerši, která zahrnuje základní informace o firmě Mubea, základy ...
  • Návrh pohonné jednotky pro otáčení kopule hvězdárny 

   Autor: Dominik Vondráček; Vedoucí práce: Uhlíř Roman; Oponent práce: Kanaval Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-19)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem pohonné jednotky, sloužící k otáčení kopule hvězdárny. Na základě rešerše je zvoleno optimální konstrukční řešení. Pro toto řešení jsou provedeny návrhové a kontrolní výpočty. Součástí ...
  • Návrh brzdného mechanismu zkušebního zařízení 

   Autor: Martin Procházka; Vedoucí práce: Štádler Marek; Oponent práce: Mossóczy Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-19)
   Tato bakalářská práce se věnuje návrhu brzdného mechanismu pro vozík zkušebního zařízení pro testování bezpečnostních prvků v automobilech. Práce obsahuje rešerši použitelných prvků brzdných mechanismů, návrh brzdného ...
  • Návrh pohonu dveří sušící komory v práškové lakovně 

   Autor: Jindřich Dvořák; Vedoucí práce: Štádler Marek; Oponent práce: Štoček Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-19)
   Tato bakalářská práce obsahuje návrh pohonu dveří sušící komory v práškové lakovně. V teoretické části je pojednáno o principu nanášení práškových plastů, o elektrických motorech, pohybových spojení, podobných pohonech z ...
  • Návrh převodovky lokomotivy pro dálkové nákladní vlaky 

   Autor: Cvikýř Martin; Vedoucí práce: Petr Karel; Oponent práce: Maršík Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-31)
   Rešerše shrnuje rozdělení pohonů dle uspořádání, detailnější rozdělení pohonu individuálního a konečný výběr vhodného řešení.Praktická část se zabývá samostatným návrhem převodovky pro lokomotivy pro dálkové nákladní vlaky.
  • Konstrukce sportovního vozíku pro multipně postižené dětí 

   Autor: Slabodeniuk Kseniia; Vedoucí práce: Lopot František; Oponent práce: Češpíro Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-31)
   Práce se věnuje problematice pohybově mobility postižených dětí a technických prostředků a její řešení. Jednoduchá řešení, která jsou dostatečně robustní, ale přitom nenapadně, významným způsobem zvyšují kvalitu života ...
  • Návrh bezbariérové schodišťové plošiny pro hendikepované osoby bydlící v rodinných domech 

   Autor: Lyzak Mark; Vedoucí práce: Kanaval Jan; Oponent práce: Křička Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-31)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem schodišťové plošiny pro hendikepované osoby. Teoretická část je věnována analýze trhu schodišťových plošin a dále návrhem nové konstrukční varianty plošiny včetně návrhu jejího pohonu ...
  • Návrh vstřikovací formy 

   Autor: Schön Radek; Vedoucí práce: Petr Karel; Oponent práce: Mossóczy Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-31)
   Práce se zabývá navrhováním a konstrukcí vstřikovacích formy na plasty. Dále se tu řeší zaformování výlisku, vyhazování výlisku, temperace, odvzdušnění a vstřikovací systém formy. Součástí práce jsou základní výpočty, ...
  • Konstrukce výklopného držáku rezervního kola 

   Autor: Snášel Pavel; Vedoucí práce: Dub Martin; Oponent práce: Flégl Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-09)
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou uložení rezervního kola u nákladních automobilů. Obsahuje přehled možných řešení uložení kola a vlastní návrh výklopného držáku pro návěs na dřevní hmotu.
  • Návrh transportního prvku pro dopravník na výkovky 

   Autor: Čejka Vojtěch; Vedoucí práce: Lopot František; Oponent práce: Jindřichovský Štěpán
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-01)
   Bakalářská práce se zabývá problematikou dopravy horkých výkovků v automatizovaném kovárenském povozu, který je v úvodní části práce detailně představen se všemi specifiky, se kterými je třeba se při konstruování dopravníků ...
  • Návrh konstrukce zdvihacího zařízení vozíku pro přesun kontejnerů 

   Autor: Volf Vojtěch; Vedoucí práce: Mrázek Jiří; Oponent práce: Hoidekr Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-05)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem konstrukce zdvihacího zařízení. Zařízení je součástí vozíku pro přesun kontejnerů, který byl rozpracován skupinou K5 v rámci projektu SKOTRANS.
  • Návrh konstrukce mobilního šnekového dopravníku pro plnění silážních věží 

   Autor: Vrzal Václav; Vedoucí práce: Uhlíř Roman; Oponent práce: Křička Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-05)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a konstrukčním řešením mobilního šnekového dopravníku pro plnění silážních věží. Obsahuje seznámení se základními typy šnekových dopravníků a jejich použitím. Dále byl proveden návrh ...
  • Návrh programu pro výpočet kuželového soukolí 

   Autor: Laxová Šárka; Vedoucí práce: Petr Karel; Oponent práce: Mossóczy Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-01)
   Tato práce se především zaobírá vytvořením nástroje pro výpočet Kuželového soukolí v programu Microsoft Excel. Účelem tohoto nástroje je rychlé a informativní zjištění geometrických hodnot a parametrů tohoto soukolí. V ...
  • Postup návrhu uzavíracího ventilu včetně tolerování 

   Autor: Havlíček Ondřej; Vedoucí práce: Petr Karel; Oponent práce: Uhlíř Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-01)
   Tato bakalářská práce je zaměřena na problematiku uzavíracích ventilů. Základem je popis návrhu přímého uzavíracího ventilu. Popsat možnosti konstrukce, typy ventilů, druhy provedení, způsoby výroby, vhodné materiály a ...
  • Návrh konstrukce tabulových vrat provozní haly 

   Autor: Hlaváček Lukáš; Vedoucí práce: Uhlíř Roman; Oponent práce: Křička Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-05)
   Tato bakalářská práce obsahuje návrh konstrukce výsuvných vrat provozní haly. V úvodní části jsou představena možná konstrukční řešení posuvných vrat. Dále práce obsahuje vlastní návrh včetně návrhových a kontrolních výpočtů.