Recently added

Now showing items 21-40 of 171

  • Návrh mobilního pulzního testovacího zařízení 

   Author: Knespl Miroslav; Supervisor: Petr Karel; Opponent: Štádler Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-01)
   Bakalářská práce se zabývá návrhem mobilního pulzního testovacího zařízení. V první části práce je zpracován přehled výrobců zařízení pro dynamické testování a popsána konstrukce jednotlivých strojů. Dále se práce věnuje ...
  • Návrh mechanizmu pro automatické otevírání dveří kontejneru 

   Author: Fabíni Marek; Supervisor: Hoidekr Jan; Opponent: Dynybyl Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-05)
   Bakalářská práce přináší konstrukční návrh mechanizmu pro automatické otevírání dveří kontejneru a návrh jednokřídlých vysouvacích čelních dveří kontejneru s možností duálního otevírání. V úvodu práce je rozebrána zásadní ...
  • Návrh konstrukce lanového navijáku zkušebního zařízení 

   Author: Kalousek Michal; Supervisor: Štádler Marek; Opponent: Kamenický Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-05)
   Práce se zabývá návrhem konstrukce lanového navijáku zkušebního zařízení pro destruktivní testování komponent. Po krátké rešerši lanových navijáků a jeřábů jsou vybrány základní součásti z katalogů výrobců s respektováním ...
  • Vývoj části bezdotykového těsnění 

   Author: Jansa Vojtěch; Supervisor: Dynybyl Vojtěch; Opponent: Maršík Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-01)
   Obsahem této bakalářské práce je rešerše možných řešení utěsnění tramvajové převodovek pracující v extrémních podmínkách a využití získaných poznatků k návrhu nového typu labyrintového těsnění. Zadavatelem bakalářské práce ...
  • Optimalizace pohonu madla pojízdného chodníku FlatSnake 

   Author: Jochman Tomáš; Supervisor: Dynybyl Vojtěch; Opponent: Sábl Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-01)
   Optimalizace pohonu madla pojízdného chodníku FlatSnake. Slovo optimalizace v názvu práce vyjadřuje proces výběru nejlepší varianty z velkého množství možných řešení. První část je věnována hledání nedostatků stávajícího ...
  • Návrh konstrukce manipulačního vozíku pro přesun kontejnerů 

   Author: Buzek Adam; Supervisor: Mrázek Jiří; Opponent: Dynybyl Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-05)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem konstrukce manipulačního vozíku pro přesun kontejnerů. Tento vozík je součásti řešení projektu SKOTRANS.
  • Návrh pohonu otáčivé lávky kruhové usazovací nádrže ČOV 

   Author: Bárta Jan; Supervisor: Křička Jaroslav; Opponent: Janda Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-01)
   Bakalářská práce se zabývá návrhem konstrukce pohonu otáčivé lávky dosazovací nádrže čističky odpadních vod, včetně návrhu převodovky a uložení otáčivé lávky uprostřed nádrže. První a druhá část bakalářské práce je věnována ...
  • Návrh zařízení pro otáčení kontejnerů 

   Author: Nápravník Karel; Supervisor: Hoidekr Jan; Opponent: Dynybyl Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-05)
   Tato bakalářská práce obsahuje konstrukční návrh zařízení pro otáčení kontejneru. V úvodu práce je uvedena rešerše, která popisuje problematiku technologických postupů a nakládání s SKO ve městě Praha. Práce dále řeší návrh ...
  • Návrh pohonu posuvného krytu. 

   Author: Marek Daniel; Supervisor: Češpíro Zdeněk; Opponent: Štádler Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-01)
   Bakalářská práce se zabývá návrhem pohonu posuvného krytu. Cílem práce je návrh vhodné pohonné soustavy, která bude splňovat všechny nároky vyplývající z provozuschopnosti daného zařízení. K řešení pohonu byl použit ...
  • Návrh konstrukce spojovacího mostu s kolejnicí vozíku pro přesun kontejnerů 

   Author: Stěhule Jakub; Supervisor: Mrázek Jiří; Opponent: Hoidekr Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-05)
   Tato bakalářská práce je zaměřena na vytvoření koncepčního řešení spojovacího mostu, který je součástí manipulačního vozíku pro přesun kontejneru. Součástí práce je koncepční řešení, základní návrhové výpočty a vytvoření ...
  • Návrh konstrukce jedno-sloupového zvedáku 

   Author: Divok Michal; Supervisor: Uhlíř Roman; Opponent: Hoidekr Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-31)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem jednosloupového automobilového zvedáku. Obsahem teoretické části je rozdělení sloupových zvedáků podle pohonu a podle počtu sloupů. V praktické části jsou provedeny potřebné návrhové ...
  • Aplikace rozměrových a geometrických tolerancí na převodovku 

   Author: Peterka Vojtěch; Supervisor: Starý František; Opponent: Uhlíř Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-03)
   Tato práce se zabývá aplikací geometrických tolerancí a rozměrových obvodů na převodovku zkonstruovanou v rámci předchozího studia. V sekci geometrických tolerancí i rozměrových obvodů budou nejprve vysvětleny teoretické ...
  • Konstrukční návrh špalíkovače 

   Author: Lukášek Michal; Supervisor: Uhlíř Roman; Opponent: Kanaval Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-31)
   Tato bakalářská práce se zabývá konstrukčním návrhem špalíkovače. Teoretická část obsahuje rozdělení špalíkovačů podle jejich základních částí. Obsahem praktické části jsou potřebné výpočty a konstrukční návrh. Součástí ...
  • Návrh zdviže s integrovaným válečkovým dopravníkem 

   Author: Bureš Adam; Supervisor: Mrázek Jiří; Opponent: Winkler Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-22)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem zdviže s integrovaným válečkovým dopravníkem. Obsahem teoretické části je popis jednotlivých druhů zdviží, rozdělených dle typu mechanismu zdvihu a typu pohonu. Konstrukční část je ...
  • Modifikace pedálu nakladače 

   Author: Kyjovský Štěpán; Supervisor: Petr Karel; Opponent: Gaduš Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-22)
   Tato bakalářská práce se věnuje způsobům provedení pedálů, konkrétním druhům řízení motorů pomocí pedálových mechanismům a návrhu úpravy existujícího pedálového mechanismu za účelem zvýšení pohodlí operátora. Návrh vychází ...
  • Konstrukční návrh kombinované lžíce 

   Author: Koubek Matěj; Supervisor: Starý František; Opponent: Slabý Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-22)
   Obsahem této bakalářské práce je rešerše kombinovaných lžic a kolových nakladačů a využití získaných poznatků k návrhu kombinované lžíce. Zadavatelem práce je firma Doosan Bobcat EMEA s.r.o.
  • Návrh příčného vozíku pro přesun kontejnerů 

   Author: Ježek Martin; Supervisor: Mrázek Jiří; Opponent: Hoidekr Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-22)
   Tato bakalářská práce je zaměřena na rozvinutí návrhu konceptu konstrukčního řešení příčného vozíku, který je součástí stroje pro přesun kontejnerů. Samotná práce navazuje na koncepční práce kolegů zabývajících se zbývajícími ...
  • Podrobný popis postupu tolerování převodovky 

   Author: Baláš Karel; Supervisor: Petr Karel; Opponent: Uhlíř Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-22)
   Cílem práce je rozbor a návrh délkových a tvarových tolerancí na dvoustupňové převodovce. Práce obsahuje rešerši tolerování strojních dílů a jsou rozebrány jednotlivé druhy tolerancí. Následně je sepsán soupis požadavků ...
  • Návrh konstrukce zkušebního stanoviště pro výzkum brzd jízdního kola 

   Author: Groma Adam; Supervisor: Petr Karel; Opponent: Češpíro Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-22)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem stanoviště, na kterém by se daly testovat různé typy brzd, používané na jízdních kolech. Práce obsahuje rešerši brzd jízdních kol se zaměřením na nejpoužívanější typy. V dalších ...
  • Návrh konstrukce kontejneru a jeho aretačních mechanismů 

   Author: Gruber Jan; Supervisor: Mrázek Jiří; Opponent: Petr Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-22)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem konstrukce kontejneru a jeho aretací. Ten slouží k převozu odpadků na tramvaji T3. Konstrukce obsahuje podélné ližiny a závěs pro nákladní automobily. Kontejner je aretován na tramvaj ...