Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh variátorové převodovky pro motorový skútr 

   Author: Martin Dvořák; Supervisor: Petr Karel; Opponent: Štoček Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-31)
   Rešeršní část práce shrnuje používané typy převodovek. Praktická část se zabývá návrhem variátorové převodovky pro motorový skútr, zahrnující dimenzování a kontrolní výpočty.