Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh přídavného zařízení pro snížení jízdního odporu za tahač 

   Author: Luboš Vach; Supervisor: Kamenický Josef; Opponent: Petr Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-02)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem konstrukce teoretického deflektoru pro tahač, jehož účelem je snížit jízdní odpor snížením součinitele odporu. Na začátku je uveden prvotní návrh umístění vaku za návěs, ale ten byl ...