Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh jednotky samovazače do lisu na pícniny 

   Author: Jan Charvát; Supervisor: Uhlíř Roman; Opponent: Havlíček Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-18)
   Tato bakalářská práce je rozdělena do dvou hlavních částí: teoretické a praktické. Teoretická část obsahuje rešerši napříč celým odvětvím sklizně pícnin za pomoci lisů, zejména pak vázacího ústrojí lisu na hranaté balíky ...
  • Návrh samovazacího zařízení 

   Author: Daniel Klimeš; Supervisor: Uhlíř Roman; Opponent: Skalický David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-01)
   Tato bakalářská práce se zabývá konstrukčním návrhem samovázacího mechanismu. Teoretická část obsahuje rozdělení lisů na balíky a co je samovazací mechanismus a jak pracuje. Obsahem praktické části jsou potřebné výpočty ...