Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh vhazovací šachty kontejnerů s možností vážení odpadu 

   Author: Lukáš Marek; Supervisor: Hoidekr Jan; Opponent: Kamenický Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-20)
   Tato bakalářská práce popisuje návrh vhazovací šachty podzemních kontejnerů s možností vážení odpadu. V úvodu práce jsou představeny problémy pojící se s vyhazováním a tříděním odpadu. Rovněž je vysvětlen princip podzemních ...