Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh prototypu vhazovací šachty podzemních kontejnerů s možností vážení odpadu 

   Author: Miloš Kadlec; Supervisor: Hoidekr Jan; Opponent: Kanaval Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-03)
   Cílem této práce je navrhnout konstrukci a design vhazovací šachty s elektronickým zámkem. Součástí práce je 3D model navrženého konstrukčního řešení v aplikaci Autodesk Inventor a pevnostní kontrola vybraných konstrukčních uzlů.