Now showing items 1-3 of 3

  • Návrh konstrukce zařízení pro odběr vzorků sypkých materiálů 

   Author: Jan Dlabač; Supervisor: Cézová Eliška; Opponent: Mrázek Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-31)
   V bakalářské práci je uveden postup návrhu vzorkovače obilovin. Jsou uvedeny návrhové a kontrolní výpočty. Byl proveden MKP výpočet pro zjištění napětí v konstrukci a její deformace. Součástí práce je zpracovaný model ...
  • Návrh měřícího zařízení na tříbodový závěs 

   Author: Petr Dlouhý; Supervisor: Havlíček Martin; Opponent: Kanaval Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-04)
   Tato bakalářská práce pojednává o řešení problematiky měření silových účinků, které vznikají ve spojení traktoru a připojeného stroje během provozu. V první části jsou probrány aktuální možnosti měření, na tuto část dále ...
  • Návrh pohonu garážové točny pro osobní vozidla 

   Author: Jan Fogl; Supervisor: Češpíro Zdeněk; Opponent: Štětina Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-29)
   V bakalářské práci je uveden návrh konstrukce a pohonu garážové točny pro osobní automobily. Jsou zde uvedeny návrhové výpočty pro jednotlivé prvky točny spolu s MKP analýzou rámové konstrukce. Součástí navržené konstrukce ...