Now showing items 1-4 of 4

  • Návrh konstrukce jednoosého zemědělského vleku 

   Author: Martin Mazura; Supervisor: Štádler Marek; Opponent: Uhlíř Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-21)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem jednoosého zemědělského návěsu se sklápěcí nástavbou pro provoz na pozemních komunikacích. První část je věnována legislativě, požadavkům na návrh návěsu a průzkumu návěsů na českém ...
  • Návrh manipulační plošiny pro svislou dopravu dvoustopých vozidel a jiných břemen. 

   Author: Daniel Rusz; Supervisor: Havlíček Martin; Opponent: Mrázek Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-20)
   Cílem této bakalářské práce je návrh zvedací plošiny pro přepravu dvoustopých vozidel a jiných břemen. V první části je uvedena rešerše zařízení, které jsou dostupné na trhu. Princip jejich funkce a konstrukce. Další část ...
  • Návrh paletizátoru pro manipulaci balenou zeleninou 

   Author: Petr Kubále; Supervisor: Kamenický Josef; Opponent: Uhlíř Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-24)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem paletizátoru pro manipulaci balenou zeleninou. Práce obsahuje rešerši paletizačních strojů a linky zpracovávající zeleninu, koncepční návrhy paletizátorů, jejich zhodnocení a následný ...
  • Návrh pohonu dveří sušící komory v práškové lakovně 

   Author: Jindřich Dvořák; Supervisor: Štádler Marek; Opponent: Štoček Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-19)
   Tato bakalářská práce obsahuje návrh pohonu dveří sušící komory v práškové lakovně. V teoretické části je pojednáno o principu nanášení práškových plastů, o elektrických motorech, pohybových spojení, podobných pohonech z ...