Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh brzdného mechanismu zkušebního zařízení 

   Author: Martin Procházka; Supervisor: Štádler Marek; Opponent: Mossóczy Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-19)
   Tato bakalářská práce se věnuje návrhu brzdného mechanismu pro vozík zkušebního zařízení pro testování bezpečnostních prvků v automobilech. Práce obsahuje rešerši použitelných prvků brzdných mechanismů, návrh brzdného ...