Now showing items 1-2 of 2

  • Konstrukce stolní kotoučové pily 

   Author: Vít Neužil; Supervisor: Dub Martin; Opponent: Flek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-16)
   Tématem této práce je návrh konstrukce stolní kotoučové pily na dřevo s použitím v domácích dílnách. Součástí pily je SawStop systém, který zabraňuje možnosti zranění obsluhy řezným kotoučem. Obsahem práce je rešerše na ...
  • Návrh systému přesného automatického obvodového odřezávání vík tlakových lahví okružní pilou 

   Author: Jiří Götz; Supervisor: Lopot František; Opponent: Král Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-31)
   Tato práce popisuje návrh a konstrukci nové jednoúčelové pily na ořezávání acetonových tlakových nádob. Jako inspirace posloužily některé okružní a planetové pily které jsou již v provozu. V práci jsou zaznamenány technologické ...