Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh otočného rožně 

   Author: Patrik Dinstpír; Supervisor: Cézová Eliška; Opponent: Kanaval Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-26)
   Tato práce se zabývá návrhem otočného rožně na sele do 40 kg. Součástí práce je statická kontrola rožně na ohyb, návrh základních rozměrů a provedení grilu a finální návrh grilu v podobě výkresů. Dále byly provedeny kontrolní ...