Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh aspirační skříně pro odlučování slupek olejnatých semen 

   Author: Jan Kollarczyk; Supervisor: Hoidekr Jan; Opponent: Dub Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-21)
   Hlavním cílem této práce je zkonstruovat stroj, který by byl na základě principu proudění vzduchu v trubici schopný oddělovat dvě složky s různými fyzikálními vlastnostmi. V tomto případě by aspirační skříň měla zajistit ...