Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh lanového vrátku pro posun kolejových vozidel 

   Author: Petr Kolovrátník; Supervisor: Češpíro Zdeněk; Opponent: Skalický David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-20)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem zařízení pro přesun kolejových vozidel pomocí lana. Cílem je navrhnout a provést kontrolu klíčových částí zařízení a navrhnout jejich uspořádání. Práce obsahuje představení existujících ...