Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh konstrukce konzolového vzorkovače na obilí 

   Author: Jan Rombald; Supervisor: Cézová Eliška; Opponent: Kanaval Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-25)
   Bakalářská práce se zabývá návrhem konstrukce konzolového vzorkovače na obilí. Dle rešerše je navržen koncepční návrh, který je poté rozpracován do konkrétního konstrukčního řešení. Toto konstrukční řešení se opírá o ...
  • Návrh konstrukce vzorkovače obilí 

   Author: Ondřej Pátek; Supervisor: Cézová Eliška; Opponent: Kanaval Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-26)
   Bakalářská práce se zabývá návrhem konstrukce vzorkovače na obilí. Podle rešerše je navržen koncepční návrh, který je poté rozpracován do konkrétního konstrukčního řešení. Řešení se opírá o návrhové a konstrukční výpočty. ...