Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh manipulační plošiny pro svislou dopravu dvoustopých vozidel a jiných břemen. 

   Author: Daniel Rusz; Supervisor: Havlíček Martin; Opponent: Mrázek Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-20)
   Cílem této bakalářské práce je návrh zvedací plošiny pro přepravu dvoustopých vozidel a jiných břemen. V první části je uvedena rešerše zařízení, které jsou dostupné na trhu. Princip jejich funkce a konstrukce. Další část ...