Now showing items 1-7 of 7

  • Konstrukce čelního nakladače pro malotraktor 

   Author: Lukáš Trš; Supervisor: Uhlíř Roman; Opponent: Křička Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-31)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem čelního nakladače pro malotraktor. Obsahuje rešerši dostupných variant na trhu. Pro vybrané řešení jsou provedeny návrhové a kontrolní výpočty. Součástí bakalářské práce je sestavný ...
  • Návrh dokovací stanice pro drony 

   Author: Marek Štosek; Supervisor: Petr Karel; Opponent: Lopot František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-21)
   Bakalářská práce se zabývá konstrukčním návrhem dokovací stanice pro drony. Při návrhu se vychází ze zadaných parametrů použitého dronu a akumulátoru. Dle rešerše je zhotoven návrh základního konceptu stanice, který je ...
  • Návrh dvouosého trhacího zařízení 

   Author: Jan Brajer; Supervisor: Lopot František; Opponent: Vondrasek David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-31)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem konstrukce dvouosého trhacího zařízení. Zařízení je příslušenstvím mikroskopu Lecia Dmi8, s objektivem Leica HC PL APO 20x/0.75 IMM CORR CS2
  • Návrh hydraulického manipulátoru vstřikovacích forem pro tlakové lití 

   Author: Petr Obolecký; Supervisor: Kanaval Jan; Opponent: Janda Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-29)
   Tato bakalářská práce obsahuje rešerši problematiky manipulace a manipulačních přípravků v oblasti tlakového lití hliníkových slitin. Bakalářská práce se zabývá návrhem hydraulického manipulátoru vstřikovacích forem pro ...
  • Návrh kolejového elektromotorického přestavníku 

   Author: Lukáš Fara; Supervisor: Uhlíř Roman; Opponent: Havlíček Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-22)
   Tato bakalářská práce se zabývá rozborem jednotlivých konstrukčních řešení kolejových přestavníku. V dané problematice jsem analyzoval základní technické parametry kolejových přestavníků a rozebral jsem nejpoužívanější ...
  • Návrh konstrukce konzolového vzorkovače na obilí 

   Author: Jan Rombald; Supervisor: Cézová Eliška; Opponent: Kanaval Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-25)
   Bakalářská práce se zabývá návrhem konstrukce konzolového vzorkovače na obilí. Dle rešerše je navržen koncepční návrh, který je poté rozpracován do konkrétního konstrukčního řešení. Toto konstrukční řešení se opírá o ...
  • Optimalizace konstrukce ostnatoválcového drtiče uhlí 

   Author: Patrik Novotný; Supervisor: Cézová Eliška; Opponent: Kocourek Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-22)
   Bakalářská práce se zabývá navržením optimalizace konstrukce ostnatoválcového drtiče hnědého uhlí. V bakalářské práci byl popsán problém i jeho příčiny a následně navržena vhodná řešení nastalého problému. Ta jsou mezi ...