Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh a zhotovení modulární převodovky s dopravníkem pro výukové účely 

   Author: Vilém Souček; Supervisor: Cézová Eliška; Opponent: Kanaval Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-10)
   Bakalářská práce se zabývá návrhem, konstrukcí a výrobou modulární převodovky s dopravníkem v kombinaci s automatizačními prvky. Rešeršní část práce rozebírá základní přehled ozubených kol a soukolí, převodovek a dopravníků. ...