Now showing items 1-4 of 4

  • Návrh lanového vrátku pro posun kolejových vozidel 

   Author: Petr Kolovrátník; Supervisor: Češpíro Zdeněk; Opponent: Skalický David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-20)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem zařízení pro přesun kolejových vozidel pomocí lana. Cílem je navrhnout a provést kontrolu klíčových částí zařízení a navrhnout jejich uspořádání. Práce obsahuje představení existujících ...
  • Návrh lodního zdvihadla s protizávažím 

   Author: Jiří Křesák; Supervisor: Češpíro Zdeněk; Opponent: Křička Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-18)
   Teoretická část shrnuje lodní dopravu, typy vodních cest, funkci a typy lodních zdvihadel a zdymadel. Praktická část se skládá z návrhu svislého lodního zdvihadla s protizávažím.
  • Návrh pohonu svislých vrat 

   Author: Daniel Németh; Supervisor: Češpíro Zdeněk; Opponent: Hoidekr Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-22)
   Rešeršní část práce shrnuje používané varianty vrat. Praktická část se zabývá návrhem převodovky, návrhem vrat a následným spojením převodovky s garážovými vraty.
  • Návrh variátorové převodovky pro motorový skútr 

   Author: Martin Dvořák; Supervisor: Petr Karel; Opponent: Štoček Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-31)
   Rešeršní část práce shrnuje používané typy převodovek. Praktická část se zabývá návrhem variátorové převodovky pro motorový skútr, zahrnující dimenzování a kontrolní výpočty.