Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh stojanu míchadla s aplikací pásové brzdy 

   Author: Jiří Twardzik; Supervisor: Češpíro Zdeněk; Opponent: Bečka Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-31)
   Cílem této bakalářské práce je sestrojení návrhu stojanu pro míchadlo malty. Práce obsahuje rešerši na témata míchání maltových směsí, brzd a řemenů. Návrh je podložen návrhovými a pevnostními výpočty.