Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh konstrukce FPV dronu 

   Author: Václav Cynyburk; Supervisor: Kamenický Josef; Opponent: Skalický David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-24)
   Tato práce se zabývá rešeršní částí na téma dronů. Výběr elektronických komponent a jejich zapojení. Konstrukčním návrhem FPV dronu, vytvořením 3D modelů a CAD výkresů sestav. MKP analýzou vypočtené tahové síly motoru.