Now showing items 1-15 of 15

  • Analýza přetěžovací spojky v aplikaci u zemědělských strojů 

   Author: Vít Chlupatý; Supervisor: Uhlíř Roman; Opponent: Havlíček Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-25)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem přetěžovací spojky pro aplikaci u zemědělských strojů. V teoretické části jsou popsány čtyři vybrané patenty a způsoby připojení spojky. V praktické části je zvolen jeden patent, ...
  • Koncepční návrh konstrukce 3D tiskárny 

   Author: Pavel Dulgerov; Supervisor: Kamenický Josef; Opponent: Petr Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-16)
   Tato bakalářská práce se věnuje vývoji 3D tiskárny schopné provádět automaticky sériový tisk. V průběhu výzkumu byly studovány stávající 3D tiskárny, technologie 3D tisku a metody pohybu tiskové hlavy. Byl proveden návrh ...
  • Konstrukce čelního nakladače pro malotraktor 

   Author: Lukáš Trš; Supervisor: Uhlíř Roman; Opponent: Křička Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-31)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem čelního nakladače pro malotraktor. Obsahuje rešerši dostupných variant na trhu. Pro vybrané řešení jsou provedeny návrhové a kontrolní výpočty. Součástí bakalářské práce je sestavný ...
  • Konstrukční návrh stavitelné jeřábové traverzy o nosnosti 12 tun 

   Author: Jan Kopřiva; Supervisor: Machač Martin; Opponent: Kanaval Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-25)
   Bakalářská práce je zaměřená na návrh stavitelné jeřábové traverzy. Náplní teoretické části je rešerše používaných jeřábových traverz a vázací techniky. Praktická část se zabývá samotným návrhem traverzy.
  • Návrh hydraulického manipulátoru vstřikovacích forem pro tlakové lití 

   Author: Petr Obolecký; Supervisor: Kanaval Jan; Opponent: Janda Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-29)
   Tato bakalářská práce obsahuje rešerši problematiky manipulace a manipulačních přípravků v oblasti tlakového lití hliníkových slitin. Bakalářská práce se zabývá návrhem hydraulického manipulátoru vstřikovacích forem pro ...
  • Návrh kolejového elektromotorického přestavníku 

   Author: Lukáš Fara; Supervisor: Uhlíř Roman; Opponent: Havlíček Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-22)
   Tato bakalářská práce se zabývá rozborem jednotlivých konstrukčních řešení kolejových přestavníku. V dané problematice jsem analyzoval základní technické parametry kolejových přestavníků a rozebral jsem nejpoužívanější ...
  • Návrh konstrukce dílenské pásové brusky 

   Author: Jan Svoboda; Supervisor: Štádler Marek; Opponent: Malý Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-22)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem konstrukce dílenské pásové brusky. Obsahuje rešerši shrnující používané typy konstrukcí pásových brusek, popis jednotlivých komponentů a příklady konkrétních prodávaných modelů. ...
  • Návrh konstrukce polohovací sedačky manipulačního vozíku pro hendikepované děti 

   Author: Andrey Vorobyev; Supervisor: Kanaval Jan; Opponent: Cézová Eliška
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-31)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem polohovací části manipulačního invalidního vozíku pro kombinovaně postižené děti. Teoretická část je věnována analýze trhu manipulačních vozíků, problematice pohybové mobility ...
  • Návrh konstrukce vzorkovače obilí 

   Author: Ondřej Pátek; Supervisor: Cézová Eliška; Opponent: Kanaval Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-26)
   Bakalářská práce se zabývá návrhem konstrukce vzorkovače na obilí. Podle rešerše je navržen koncepční návrh, který je poté rozpracován do konkrétního konstrukčního řešení. Řešení se opírá o návrhové a konstrukční výpočty. ...
  • Návrh nákladního výtahu pro pokrývače 

   Author: Jan Škaryd; Supervisor: Křička Jaroslav; Opponent: Hoidekr Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-22)
   Tato Bakalářská práce se zabývá rešerší konstrukčních řešení výtahů a jejich historie, návrhem šikmého nákladního výtahu pro pokrývače, následnou tvorbou 3D modelu a zpracováním 2D dokumentace jeho vybraných součástí.
  • Návrh nákladního výtahu pro pokrývače 

   Author: Jan Škaryd; Supervisor: Křička Jaroslav; Opponent: Hoidekr Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-26)
   Tato Bakalářská práce se zabývá rešerší konstrukčních řešení výtahů a jejich historie, návrhem šikmého nákladního výtahu pro pokrývače, následnou tvorbou 3D modelu a zpracováním 2D dokumentace jeho vybraných součástí.
  • Návrh otočného rožně 

   Author: Patrik Dinstpír; Supervisor: Cézová Eliška; Opponent: Kanaval Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-26)
   Tato práce se zabývá návrhem otočného rožně na sele do 40 kg. Součástí práce je statická kontrola rožně na ohyb, návrh základních rozměrů a provedení grilu a finální návrh grilu v podobě výkresů. Dále byly provedeny kontrolní ...
  • Návrh samovazacího zařízení 

   Author: Daniel Klimeš; Supervisor: Uhlíř Roman; Opponent: Skalický David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-01)
   Tato bakalářská práce se zabývá konstrukčním návrhem samovázacího mechanismu. Teoretická část obsahuje rozdělení lisů na balíky a co je samovazací mechanismus a jak pracuje. Obsahem praktické části jsou potřebné výpočty ...
  • Návrh standu pro testování pojistných kroužků 

   Author: Lenka Cécile Mušková; Supervisor: Štádler Marek; Opponent: Kanaval Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-02)
   Bakalářská práce se zabývá návrhem standu pro testování hřídelových pojistných kroužků. Pomocí navrženého standu bude možné zmapovat, při jakých kombinacích otáček a axiálního zatížení dochází k selhání pojistného kroužku. ...
  • Optimalizace konstrukce ostnatoválcového drtiče uhlí 

   Author: Patrik Novotný; Supervisor: Cézová Eliška; Opponent: Kocourek Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-22)
   Bakalářská práce se zabývá navržením optimalizace konstrukce ostnatoválcového drtiče hnědého uhlí. V bakalářské práci byl popsán problém i jeho příčiny a následně navržena vhodná řešení nastalého problému. Ta jsou mezi ...