Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh konstrukce jednoosého zemědělského vleku 

   Author: Martin Mazura; Supervisor: Štádler Marek; Opponent: Uhlíř Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-21)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem jednoosého zemědělského návěsu se sklápěcí nástavbou pro provoz na pozemních komunikacích. První část je věnována legislativě, požadavkům na návrh návěsu a průzkumu návěsů na českém ...