Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh pojízdného válečkového dopravníku 

   Author: Tomáš Karas; Supervisor: Kamenický Josef; Opponent: Štoček Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-25)
   Rešeršní část práce je zaměřená na nejčastěji používané typy dopravníků, ale také na důležité součásti pro konstrukci pojízdných vozíků. Praktická část je pak v první části zaměřena na konstrukční návrh válečkového dopravníku ...