Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh konstrukce zkušebního stanoviště pro výzkum brzd jízdního kola 

   Author: Groma Adam; Supervisor: Petr Karel; Opponent: Češpíro Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-22)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem stanoviště, na kterém by se daly testovat různé typy brzd, používané na jízdních kolech. Práce obsahuje rešerši brzd jízdních kol se zaměřením na nejpoužívanější typy. V dalších ...