Now showing items 1-1 of 1

  • Technické řešení oddělení zásobníku paliva od spalovacího prostoru v automatickém kotli na hnědé uhlí 

   Author: Rajtmajer Miroslav; Supervisor: Kanaval Jan; Opponent: Cézová Eliška
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-28)
   Bakalářská práce je zaměřena na návrh nového technického řešení šoupátkového mechanismu pro automatické dávkování paliva ze zásobníku do spalovacího prostoru kotle na tuhá paliva firmy Ekoefekt a.s. V teoretické rovině se ...