Now showing items 1-1 of 1

  • Násypka skládkového stroje 

   Author: Martin Bartoš; Supervisor: Češpíro Zdeněk; Opponent: Řípa Vít
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-20)
   Bakalářská práce se zabývá rekonstrukcí násypky na uhlí, za použití starých, neaktuálních a nekompletních výkresů. Bylo nutno znovu propočíst pevnostní výpočty a na jejich základě zkonstruovat odpovídající model. Z něj pak ...