Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh pásového dopravníku pro přepravu nehomogenního sypkého materiálu 

   Author: Mládek Karel; Supervisor: Dynybyl Vojtěch; Opponent: Janda Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-07)
   Bakalářská práce je zaměřena na návrh konstrukčního řešení pásového dopravníku pro přepravu sypkého odpadového materiálu. Práce obsahuje rozbor a popis jednotlivých částí dopravníku. Součástí je také volba pohonu bubnu ...