Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh konstrukce zdvihací plošiny 

   Author: Adam Pelc; Supervisor: Uhlíř Roman; Opponent: Křička Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-19)
   Cílem bakalářské práce je navrhnout zdvihací plošinu k ustavení výšky kompletační linky čerpadel. Návrh pohonu a mechanismu zdvihu, včetně návrhových a kontrolních výpočtů dílčích uzlů.