Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh mobilního zařízení pro přípravu ovocných šťáv 

   Author: Víťazka Peter; Supervisor: Kanaval Jan; Opponent: Syrovátka Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-18)
   Cílem této bakalářské práce je inovativní návrh mobilního stroje na přípravu ovocných šťáv. Při návrhu je přihlíženo ke zvyklostem používaných ve firmě Suntropic, s.r.o.