Now showing items 1-1 of 1

  • Konstrukční návrh pohonu mostového jeřábu 

   Author: Ladislav Kočár; Supervisor: Křička Jaroslav; Opponent: Janda Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-31)
   Tématem bakalářské práce je návrh zdvihového mechanismu mostového jeřábu. Teoretická část práce je věnována rozdělení jeřábů, popisu jednotlivých prvků a základním konstrukčním řešením. V analytické části je proveden samotný ...