Now showing items 1-1 of 1

  • Konstrukční návrh ovládacího mechanismu skládacích vrat 

   Author: Kříž Jan; Supervisor: Křička Jaroslav; Opponent: Starý František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-08)
   Tato práce obsahuje konstrukční návrh skládacích vrat a kontrolní výpočty pro zvolený pohon, rám a kolejnici vrat. Práce obsahuje výkresovou dokumentaci celkové sestavy.