Now showing items 1-1 of 1

  • Parametrický návrh modulárních prvků svařovacího polohovadla 

   Author: Horák František; Supervisor: Uhlíř Roman; Opponent: Smutek Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-14)
   Tato bakalářská práce se zabývá rozborem elektromotorů a otočí s následnou volbou správného elektromotoru pro svařovací polohovadlo. Přílohou bakalářské práce je excelový soubor pro optimální volbu elektromotoru a otoče.