Now showing items 1-20 of 22

  • Aplikace rozměrových a geometrických tolerancí na převodovku 

   Author: Peterka Vojtěch; Supervisor: Starý František; Opponent: Uhlíř Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-03)
   Tato práce se zabývá aplikací geometrických tolerancí a rozměrových obvodů na převodovku zkonstruovanou v rámci předchozího studia. V sekci geometrických tolerancí i rozměrových obvodů budou nejprve vysvětleny teoretické ...
  • Konstrukční návrh špalíkovače 

   Author: Lukášek Michal; Supervisor: Uhlíř Roman; Opponent: Kanaval Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-31)
   Tato bakalářská práce se zabývá konstrukčním návrhem špalíkovače. Teoretická část obsahuje rozdělení špalíkovačů podle jejich základních částí. Obsahem praktické části jsou potřebné výpočty a konstrukční návrh. Součástí ...
  • Návrh dvou-stupňové převodovky pro vozy metra M1 

   Author: Hlavajčík Tomáš; Supervisor: Petr Karel; Opponent: Uhlíř Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-17)
   Rešeršní část práce shrnuje používané typy převodovek a používaných ozubených kol. Praktická část se zabývá návrhem dvoustupňové převodovky pro pohon vozu metra M1.
  • Návrh konstrukce jedno-sloupového zvedáku 

   Author: Divok Michal; Supervisor: Uhlíř Roman; Opponent: Hoidekr Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-31)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem jednosloupového automobilového zvedáku. Obsahem teoretické části je rozdělení sloupových zvedáků podle pohonu a podle počtu sloupů. V praktické části jsou provedeny potřebné návrhové ...
  • Návrh konstrukce mobilního šnekového dopravníku pro plnění silážních věží 

   Author: Vrzal Václav; Supervisor: Uhlíř Roman; Opponent: Křička Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-05)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a konstrukčním řešením mobilního šnekového dopravníku pro plnění silážních věží. Obsahuje seznámení se základními typy šnekových dopravníků a jejich použitím. Dále byl proveden návrh ...
  • Návrh konstrukce ropné pumpy 

   Author: Machač Martin; Supervisor: Uhlíř Roman; Opponent: Klíma Vít
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-15)
   Tato práce je zaměřena na konstrukci ropné pumpy a způsobů získávání ropy. První část práce je věnována teorii o způsobu získávání ropy a rozdělení konstrukcí ropných čerpadel. Druhá část je výpočtová, zaměřená na vybrané ...
  • Návrh konstrukce tabulových vrat provozní haly 

   Author: Hlaváček Lukáš; Supervisor: Uhlíř Roman; Opponent: Křička Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-05)
   Tato bakalářská práce obsahuje návrh konstrukce výsuvných vrat provozní haly. V úvodní části jsou představena možná konstrukční řešení posuvných vrat. Dále práce obsahuje vlastní návrh včetně návrhových a kontrolních výpočtů.
  • Návrh konstrukce točny pro kolejová vozidla 

   Author: Svoboda Ondřej; Supervisor: Uhlíř Roman; Opponent: Kamenický Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-15)
   Bakalářská práce se zabývá konstrukcí točny pro kolejová vozidla a problematikou s tím spojenou. Na počátku práce je rešerše vývoje točen, dále koncepční návrh a kontrolní výpočty určitých částí.
  • Návrh konstrukce zdvihací plošiny 

   Author: Adam Pelc; Supervisor: Uhlíř Roman; Opponent: Křička Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-19)
   Cílem bakalářské práce je navrhnout zdvihací plošinu k ustavení výšky kompletační linky čerpadel. Návrh pohonu a mechanismu zdvihu, včetně návrhových a kontrolních výpočtů dílčích uzlů.
  • Návrh nového typu labyrintu pro rychloběžnou převodovku 

   Author: Babor Adam; Supervisor: Uhlíř Roman; Opponent: Petr Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-05)
   Obsahem této bakalářské práce je rešerše možných řešení utěsnění průmyslových převodovek a využití získaných poznatků k návrhu nového typu labyrintového těsnění. Zadavatelem bakalářské práce je firma Wikov Gear a zadání ...
  • Návrh pohonné jednotky pro otáčení kopule hvězdárny 

   Author: Dominik Vondráček; Supervisor: Uhlíř Roman; Opponent: Kanaval Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-19)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem pohonné jednotky, sloužící k otáčení kopule hvězdárny. Na základě rešerše je zvoleno optimální konstrukční řešení. Pro toto řešení jsou provedeny návrhové a kontrolní výpočty. Součástí ...
  • Návrh pohonu bubnové třídičky zeminy 

   Author: Urbánek Martin; Supervisor: Uhlíř Roman; Opponent: Starý František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-30)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem pohonu pro bubnovou třídičku zeminy. Ze zadaných parametrů a výsledků rešerše je zvoleno řešení třídičky a zpracován trojrozměrný koncepční návrh. Pro tento koncepční návrh je řešena ...
  • Návrh pohonu dvouhřídelové drtičky odpadu 

   Author: Kálecký Martin; Supervisor: Uhlíř Roman; Opponent: Berka Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-10)
   Práce obsahuje základní popis drticího procesu, výčet běžně používaných drtiček odpadu a jejich konstrukční uspořádání se zaměřením na dvouhřídelový drtič. Dále je popsán podrobný návrh pohonu. Počínaje návrhem hnacího ...
  • Návrh pohonu elevátoru silážní věže 

   Author: Zámečník Ladislav; Supervisor: Uhlíř Roman; Opponent: Chmelař Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-03)
   Bakalářská práce se zabývá návrhem pohonu elevátoru silážní věže. Obsahuje přehled korečkových dopravníků a jejich konstrukční uspořádání. V práci je popsán návrh celého převodového ústrojí včetně elektromotoru, pružné ...
  • Návrh pohonu mechanicky stíraných česlí malých vodních elektráren 

   Author: Kubeček Ladislav; Supervisor: Uhlíř Roman; Opponent: Malý Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Návrh pohonu šroubových přímých česlí 

   Author: Fedor Ondřej; Supervisor: Uhlíř Roman; Opponent: Křička Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-30)
   Tato bakalářská práce se zaměřuje na přehled běžných konstrukčních řešení česlí používaných v čistírnách odpadních vod. V druhé části práce je proveden návrh převodového pohonu přímých šroubových česlí dle zadaných parametrů, ...
  • Návrh pohonu výsuvných zahradních vrat 

   Author: Meruna Ivo; Supervisor: Uhlíř Roman; Opponent: Čejka Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-27)
   Tato bakalářská práce obsahuje přehled v současnosti používaných řešení výsuvných vrat včetně vlastního koncepčního návrhu konstrukce, vedení a uložení vrat. Hlavní částí práce je návrh šnekové převodovky, který se skládá ...
  • Návrh pracovních částí linky na zpracování palivového dřeva 

   Author: Mráz Lukáš; Supervisor: Uhlíř Roman; Opponent: Syrovátka Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Parametrický návrh modulárních prvků svařovacího polohovadla 

   Author: Horák František; Supervisor: Uhlíř Roman; Opponent: Smutek Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-14)
   Tato bakalářská práce se zabývá rozborem elektromotorů a otočí s následnou volbou správného elektromotoru pro svařovací polohovadlo. Přílohou bakalářské práce je excelový soubor pro optimální volbu elektromotoru a otoče.
  • Podrobný popis postupu tolerování převodovky 

   Author: Baláš Karel; Supervisor: Petr Karel; Opponent: Uhlíř Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-22)
   Cílem práce je rozbor a návrh délkových a tvarových tolerancí na dvoustupňové převodovce. Práce obsahuje rešerši tolerování strojních dílů a jsou rozebrány jednotlivé druhy tolerancí. Následně je sepsán soupis požadavků ...