Now showing items 1-13 of 13

  • Lesní přibližovací naviják 

   Author: Kadlec Jan; Supervisor: Syrovátka Pavel; Opponent: Čejka Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-23)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem dvoububnového lanového navijáku, který se používá v mýtních a předmýtních těžbách. Je určen pro vyklizování a přibližování dlouhého dříví lanem z porostu nebo paseky na přibližovací ...
  • Návrh dopravníků linky na zpracování palivového dřeva 

   Author: Sýkora Marek; Supervisor: Dynybyl Vojtěch; Opponent: Syrovátka Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Návrh krytů hydraulických válců pro minirýpadlo Bobcat E20 

   Author: Hnátek Jakub; Supervisor: Dynybyl Vojtěch; Opponent: Syrovátka Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-24)
   Tato bakalářská práce se zabývá konstrukčním řešením krytů hydraulických válců, výpočtem svěrných spojů a laboratorním testem životnosti.
  • Návrh laboratorní pražičky kávy 

   Author: Piksa David; Supervisor: Syrovátka Pavel; Opponent: Berka Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Návrh mobilního zařízení pro přípravu ovocných šťáv 

   Author: Víťazka Peter; Supervisor: Kanaval Jan; Opponent: Syrovátka Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-18)
   Cílem této bakalářské práce je inovativní návrh mobilního stroje na přípravu ovocných šťáv. Při návrhu je přihlíženo ke zvyklostem používaných ve firmě Suntropic, s.r.o.
  • Návrh otočné skříně pro vekovní projekce 

   Author: Brus Tomáš; Supervisor: Syrovátka Pavel; Opponent: Dub Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Návrh pohonu kyvných trysek dešťového simulátoru I 

   Author: Wasserbauer Radek; Supervisor: Kanaval Jan; Opponent: Syrovátka Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-08)
   První část bakalářské práce popisuje základní princip funkce a využití dešťového simulátoru v technické praxi. Následuje rešerše současných používaných konstrukčních variant dešťových simulátorů a porovnání jednofázových ...
  • Návrh pohonu neseného překopávače kompostu 

   Author: Havlíček Martin; Supervisor: Syrovátka Pavel; Opponent: Čejka Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-17)
   Tato bakalářská práce obsahuje konstrukční návrh pohonu neseného překopávače kompostu. V úvodu práce je uvedena rešerše, která popisuje problematiku technologických postupů zpracování kompostu. Práce dále řeší návrh pohonu ...
  • Návrh pracovních částí linky na zpracování palivového dřeva 

   Author: Mráz Lukáš; Supervisor: Uhlíř Roman; Opponent: Syrovátka Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Návrh stavebnicového pásového dopravníku 

   Author: Stejskal Matěj; Supervisor: Mrázek Jiří; Opponent: Syrovátka Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-10)
   Obsahem této bakalářské práce je konstrukce stavebnicového pásového dopravníku. Ten slouží k vynášení plastové drti z drtiče odpadu. Konstrukce je zaměřena na jednoduchost, snadnou variabilitu rozměrů, dobrou dostupnost ...
  • Návrh zařízení pro manipulaci s kmeny v lese 

   Author: Mračko Michal; Supervisor: Malý Pavel; Opponent: Syrovátka Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Návrh závěsu podvěsného dopravníku pro rotaci dílů kolem vertikální osy 

   Author: Gereg Tomáš; Supervisor: Malý Pavel; Opponent: Syrovátka Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Zásobník klád linky na zpracování palivového dřeva 

   Author: Čermák Marek; Supervisor: Uhlíř Roman; Opponent: Syrovátka Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)