Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh konstrukce točny pro kolejová vozidla 

   Author: Svoboda Ondřej; Supervisor: Uhlíř Roman; Opponent: Kamenický Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-15)
   Bakalářská práce se zabývá konstrukcí točny pro kolejová vozidla a problematikou s tím spojenou. Na počátku práce je rešerše vývoje točen, dále koncepční návrh a kontrolní výpočty určitých částí.