Now showing items 1-17 of 17

  • Analýza možnosti elektrifikace pohonů pro nakladač Bobcat SSL 

   Author: Tomáš Šindel; Supervisor: Starý František; Opponent: Slunečko Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-21)
   Tato práce analyzuje možnosti elektrifikace kompaktního smykového nakladače Bobcat S100 SJC. Zabývá se studií její proveditelnosti z hlediska parametrů stávajícího stroje.
  • Aplikace rozměrových a geometrických tolerancí na převodovku 

   Author: Peterka Vojtěch; Supervisor: Starý František; Opponent: Uhlíř Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-03)
   Tato práce se zabývá aplikací geometrických tolerancí a rozměrových obvodů na převodovku zkonstruovanou v rámci předchozího studia. V sekci geometrických tolerancí i rozměrových obvodů budou nejprve vysvětleny teoretické ...
  • Konstrukční návrh kombinované lžíce 

   Author: Koubek Matěj; Supervisor: Starý František; Opponent: Slabý Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-22)
   Obsahem této bakalářské práce je rešerše kombinovaných lžic a kolových nakladačů a využití získaných poznatků k návrhu kombinované lžíce. Zadavatelem práce je firma Doosan Bobcat EMEA s.r.o.
  • Konstrukční návrh ovládacího mechanismu skládacích vrat 

   Author: Kříž Jan; Supervisor: Křička Jaroslav; Opponent: Starý František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-08)
   Tato práce obsahuje konstrukční návrh skládacích vrat a kontrolní výpočty pro zvolený pohon, rám a kolejnici vrat. Práce obsahuje výkresovou dokumentaci celkové sestavy.
  • Konstrukční úprava spouštěcího mechanismu airsoftové pušky 

   Author: Kličman Jan; Supervisor: Kanaval Jan; Opponent: Starý František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-13)
   V bakalářské práci byl proveden návrh nového spouštěcího mechanismu pro stávající elektrické airsoftové zbraně tak, aby byl aplikován pouze pneumaticko-mechanický princip bez použití elektrických prvků. Byl vypracován 3D ...
  • Míchačka stavební směsi s přesným dávkováním 

   Author: Radim Peška; Supervisor: Starý František; Opponent: Štádler Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-21)
   Obsahem práce je přiblížení čtenáři současný stav 3D tisku ve stavebnictví, uvedení základních principů tisku budov a vysvětlení základní terminologie aditivních počítačem podporovaných metod. Praktická část se zabývá ...
  • Možnosti aplikace tolerančních základen v automotive 

   Author: Kamil Tureček; Supervisor: Petr Karel; Opponent: Starý František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-21)
   Předmětem této bakalářské práce je analýza možností tolerování v automotive. Práce se zaměřuje na porovnání metod ustavení a tolerování dle norem ISO 5459:2011, respektive ISO 1101:2017 a systému RPS dle normy VW 01055:2017. ...
  • Nákladní výtah s protizávažím - návrh pohonu a výtahového stroje 

   Author: Vancl Martin; Supervisor: Češpíro Zdeněk; Opponent: Starý František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-16)
   Tato práce se zabývá navržením nákladního výtahu s protizávažím. Je v ní proveden výběr kotouče dle měrného tlaku a silových poměrů. Dále je proveden návrh a výběr ostatních komponent. V práci je zahrnuta základní konstrukce ...
  • Návrh pohonu bubnové třídičky zeminy 

   Author: Urbánek Martin; Supervisor: Uhlíř Roman; Opponent: Starý František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-30)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem pohonu pro bubnovou třídičku zeminy. Ze zadaných parametrů a výsledků rešerše je zvoleno řešení třídičky a zpracován trojrozměrný koncepční návrh. Pro tento koncepční návrh je řešena ...
  • Návrh pohonu plazmového řezacího stroje 

   Author: Štětina Jakub; Supervisor: Starý František; Opponent: Čejka Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-06)
   Teoretická část této práce se zabývá popisem jednotlivých druhů lineárního vedení a používaných lineárních pohonů. Praktická část se skládá z výběru vhodného druhu vedení a pohonu pro aplikaci na CNC plazmovém řezacím ...
  • Návrh pohonu průmyslové míchačky betonových směsí 

   Author: Hanka Dalibor; Supervisor: Češpíro Zdeněk; Opponent: Starý František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-06)
   Předmětem bakalářské práce je návrh pohonu průmyslové míchačky betonových směsí. Na základě provedené rešerše a zadaných parametrů je vytvořen koncepční návrh míchačky. Pro tuto koncepci je navržen pohon pomocí dvoustupňové ...
  • Návrh průmyslového stožárového výtahu 

   Author: Šaburov Vladislav; Supervisor: Češpíro Zdeněk; Opponent: Starý František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-28)
   Bakalářská práce se zabývá návrhem průmyslového stožárového výtahu pro přepravu osob a nákladů s celkovou nosností 400 kg. Práce obsahuje řešení pohonu s ozubeným hřebenem, konstrukční návrhy klece, pojezdové části a stožáru ...
  • Návrh převodovky pro pásové dopravníky používané v těžkém průmyslu 

   Author: Břešťan Jaroslav; Supervisor: Starý František; Opponent: Dub Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Návrh univerzálního lanového navijáku 

   Author: Pavelka Petr; Supervisor: Starý František; Opponent: Klíma Vít
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-21)
   Obsahem práce je návrh lanového navijáku pro univerzální použití. Požadavky na parametry mechanismu jsou maximální hmotnost na jeden průřez lana 500kg a výška zvedání 6/12m podle varianty použití. Dále je uveden výpočet ...
  • Návrh úpravy upínacího přípravku pro svařování trapézových plechů 

   Author: Kožený Pavel; Supervisor: Petr Karel; Opponent: Starý František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-05)
   Práce se zabývá způsoby upínání v průmyslových výrobách, jejich druhy a způsoby použití. Dále navazuje na úpravu svařovacího přípravku za použití mechanických a pneumatických upínek.
  • Návrh zařízení pro stříhání vánočních stromků 

   Author: Řípa Vít; Supervisor: Petr Karel; Opponent: Starý František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-27)
   Bakalářská práce se zabývá návrhem střihacího zařízení na vánoční stromky. V úvodu je zpracován současný stav problematiky kácení vánočních stromků. Navazující oddíl odkrývá náležitosti materiálu dřeva. Dále se práce věnuje ...
  • Pohon mezioperačního dopravníku pro kartonové obaly 

   Author: Radina Petr; Supervisor: Starý František; Opponent: Berka Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)