Now showing items 1-1 of 1

  • Speciální převodovka pro pohon lanového kotouče 

   Author: Polák David; Supervisor: Dynybyl Vojtěch; Opponent: Mossóczy Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-09)
   Tato bakalářská práce se zabývá postupem návrhu vodorovného vozíkového dopravníku na kontejnery a konstrukcí převodového mechanismu pro tento dopravník. Nejdříve se zabývá rešerší nákladní tramvajové dopravy. Následně je ...