Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh rekonstrukce pohonu sklepního výtahu 

   Author: Pokorný Jan; Supervisor: Bečka Jan; Opponent: Hanousek David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-19)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem pohonu sklepního výtahu. Obsahuje stručnou rešerši na téma zdvihacích plošin a základní kinematické, dynamické a pevnostní výpočty pohonu a částí plošiny.