Now showing items 1-1 of 1

  • Vertikální zdvih manipulačního zařízení pro přesun kontejnerů 

   Author: Petrás Jakub; Supervisor: Dynybyl Vojtěch; Opponent: Kamenický Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-13)
   Bakalářská práce je zaměřena na navržení fungujícího mechanismu zdvihu manipulačního zařízení pro přesun kontejnerů ve vodorovném směru. Nejprve se zabývám výpočtem součástí potřebných pro konstrukci, dále navržením pohonu, ...