Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh mechanismu sklápění zemědělského vleku 

   Author: Patrik Kebort; Supervisor: Štádler Marek; Opponent: Uhlíř Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-21)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem sklápěcího mechanismu pro zemědělský vlek. Obsahuje rešerši aktuálních řešení. Zhodnocení několika variant konstrukčního řešení. Pro vybranou koncepci jsou provedeny kontrolní a ...