Now showing items 1-6 of 6

  • Návrh chrániče hrany dveří osobního automobilu 

   Author: Midrla Jan; Supervisor: Petr Karel; Opponent: Páša Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-08)
   Obsahem této bakalářské práce je zkonstruování a řešení problematiky protektoru. Protektor je klíčový prvek chrániče hrany dveří a závisí na něm pohyb ochranné lišty, která vyjíždí a zajíždí při otevírání a zavírání dveří. ...
  • Návrh pneumatického brzdného válce pro zemědělský přívěs 

   Author: Štádler Marek; Supervisor: Mrázek Jiří; Opponent: Páša Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-18)
   Bakalářská práce se zaobírá návrhem pneumatického brzdného válce pro zemědělský přívěs. Při návrhu je vycházeno ze stávajícího funkčního prototypu s přihlédnutím k jeho nedostatkům. Dále je provedena rešerše možných řešení ...
  • Návrh pohonu nákladní zdvihací plošiny 

   Author: Mašín Jiří; Supervisor: Dub Martin; Opponent: Páša Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-17)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem pohonu nákladové zdvihací plošiny. Obsahuje stručnou rešerši na téma zdvihacích plošin a základní kinematické, dynamické a pevnostní výpočty pohonu a částí plošiny.
  • Návrh pohonu stavební míchačky 

   Author: Dvořák Michael; Supervisor: Křička Jaroslav; Opponent: Páša Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-10)
   Cílem této bakalářské práce bylo vytvořit "Návrh pohonu stavební míchačky". Práce obsahuje rešerši dané problematiky. Poté byl proveden výpočet převodového poměru, rozměry ozubení a modulů. Následně byly řešeny silové ...
  • Návrh pohonu visuté lanové dráhy 

   Author: Hanyš Ondřej; Supervisor: Janda Martin; Opponent: Páša Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-27)
   Tato práce pojednává o lanových drahách, typech ocelových lan a způsobech mazání převodovek. Hlavní částí je návrh pohonu (převodovky) vyhovujícího podmínkám zadané visuté lanové dráhy.
  • Zařízení na rozdružování biomasy 

   Author: Tomek Aleš; Supervisor: Mrázek Jiří; Opponent: Páša Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-27)
   První část této bakalářské práce je zaměřená především na nejběžnější druhy využívané biomasy jak v energetice, tak i v domácnostech. Hlavním podmětem je obeznámit čtenáře informacemi o biomase a převážně o jejím technologickém ...