Now showing items 1-12 of 12

  • Návrh konstrukce kontejneru a jeho aretačních mechanismů 

   Author: Gruber Jan; Supervisor: Mrázek Jiří; Opponent: Petr Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-22)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem konstrukce kontejneru a jeho aretací. Ten slouží k převozu odpadků na tramvaji T3. Konstrukce obsahuje podélné ližiny a závěs pro nákladní automobily. Kontejner je aretován na tramvaj ...
  • Návrh konstrukce manipulačního vozíku pro přesun kontejnerů 

   Author: Buzek Adam; Supervisor: Mrázek Jiří; Opponent: Dynybyl Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-05)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem konstrukce manipulačního vozíku pro přesun kontejnerů. Tento vozík je součásti řešení projektu SKOTRANS.
  • Návrh konstrukce spojovacího mostu s kolejnicí vozíku pro přesun kontejnerů 

   Author: Stěhule Jakub; Supervisor: Mrázek Jiří; Opponent: Hoidekr Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-05)
   Tato bakalářská práce je zaměřena na vytvoření koncepčního řešení spojovacího mostu, který je součástí manipulačního vozíku pro přesun kontejneru. Součástí práce je koncepční řešení, základní návrhové výpočty a vytvoření ...
  • Návrh konstrukce zdvihacího zařízení vozíku pro přesun kontejnerů 

   Author: Volf Vojtěch; Supervisor: Mrázek Jiří; Opponent: Hoidekr Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-05)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem konstrukce zdvihacího zařízení. Zařízení je součástí vozíku pro přesun kontejnerů, který byl rozpracován skupinou K5 v rámci projektu SKOTRANS.
  • Návrh multifunkčního grilu 

   Author: Karkulín Adam; Supervisor: Mrázek Jiří; Opponent: Dub Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-09)
   V práci je proveden návrh multifunkčního grilu pro venkovní použití. Gril je navrhován pro kompatibilitu s jehlou, roštem a kamennou deskou, a s možností manipulace topeniště pro regulaci intenzity ohřívání.
  • Návrh pneumatického brzdného válce pro zemědělský přívěs 

   Author: Štádler Marek; Supervisor: Mrázek Jiří; Opponent: Páša Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-18)
   Bakalářská práce se zaobírá návrhem pneumatického brzdného válce pro zemědělský přívěs. Při návrhu je vycházeno ze stávajícího funkčního prototypu s přihlédnutím k jeho nedostatkům. Dále je provedena rešerše možných řešení ...
  • Návrh příčného vozíku pro přesun kontejnerů 

   Author: Ježek Martin; Supervisor: Mrázek Jiří; Opponent: Hoidekr Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-22)
   Tato bakalářská práce je zaměřena na rozvinutí návrhu konceptu konstrukčního řešení příčného vozíku, který je součástí stroje pro přesun kontejnerů. Samotná práce navazuje na koncepční práce kolegů zabývajících se zbývajícími ...
  • Návrh spirálového gravitačního dopravníku 

   Author: Cink Petr; Supervisor: Mrázek Jiří; Opponent: Berka Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-06)
   Bakalářská práce se zabývá návrhem spirálového gravitačního dopravníku pro dopravu pneumatik. Při návrhu bylo nutné brát zřetel na modulární řešení, technologičnost konstrukce s ohledem na výrobní prostředky a dodržení ...
  • Návrh stavebnicového pásového dopravníku 

   Author: Stejskal Matěj; Supervisor: Mrázek Jiří; Opponent: Syrovátka Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-10)
   Obsahem této bakalářské práce je konstrukce stavebnicového pásového dopravníku. Ten slouží k vynášení plastové drti z drtiče odpadu. Konstrukce je zaměřena na jednoduchost, snadnou variabilitu rozměrů, dobrou dostupnost ...
  • Návrh výškově stavitelného pracoviště 

   Author: Juráňová Kateřina; Supervisor: Mrázek Jiří; Opponent: Klíma Vít
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-26)
   Práce se zabývá návrhem modulárního výškově stavitelného pracoviště pro lehký strojírenský provoz.
  • Návrh zdviže s integrovaným válečkovým dopravníkem 

   Author: Bureš Adam; Supervisor: Mrázek Jiří; Opponent: Winkler Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-22)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem zdviže s integrovaným válečkovým dopravníkem. Obsahem teoretické části je popis jednotlivých druhů zdviží, rozdělených dle typu mechanismu zdvihu a typu pohonu. Konstrukční část je ...
  • Zařízení na rozdružování biomasy 

   Author: Tomek Aleš; Supervisor: Mrázek Jiří; Opponent: Páša Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-27)
   První část této bakalářské práce je zaměřená především na nejběžnější druhy využívané biomasy jak v energetice, tak i v domácnostech. Hlavním podmětem je obeznámit čtenáře informacemi o biomase a převážně o jejím technologickém ...